Monday Feb 21, 2022

9.Vaccin mot covid-19 – Varför väljer vissa att inte vaccinera sig?

Åke intervjuar två personer som har valt att inte vaccinera sig mot covid-19. Varför väljer de att göra så, trots att vaccinerna visat sig skydda så effektivt mot svår sjukdom och död? Hur ser de på den information som förmedlats av politiker och myndigheter, och vad tänker de om andra vacciner? Vad tänker de om framtida pandemier och om nya vacciner mot dem? 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822