Wednesday Jan 19, 2022

7.Omicron – Smittspridningen ökar som en eld

Omicron har under de senaste veckorna spridit sig explosionsartat även i Sverige. Lennart och Åke uppdaterar vad forskningen mycket snabbt lyckats förstå om denna nya variant av SARS-CoV-2. Vad skiljer omicron från tidigare varianter av viruset, varför sprider det sig så effektivt, hur kan det ha uppkommit?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822