Friday Jan 14, 2022

6.Vad är virus? del I

Lennart och Åke förklarar grunderna inom virologin. Vad är ett virus och vad består det av? Var kommer virus ifrån? Lever virus och hur förökar de sig? Hur håller vi reda på alla olika virus och vilka viktiga sjukdomar orsakas av virus?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822