Friday Nov 26, 2021

2.Hur långvarigt skydd ger infektion och vaccin?

Lennart Svensson & Åke Lundkvist om smittspridningen, behovet av en tredje dos, delta-varianten samt avsaknad av flockimmunitet och långvarig immunitet mot ny SARS-CoV-2 infektion 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822