Tuesday Sep 20, 2022

14. Apkoppor: Vad vet vi idag och finns det kanske redan ett vaccin?

Lennart och Åke samtalar kring ursprung och spridning av apkoppor, men ger också en historisk beskrivning om hur kokoppor (vaccinia) användes som vaccin för att utrota smittkopporna från jordens yta. Smittkoppsvaccin kan nu komma att användas även mot kokoppor.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822