Wednesday May 18, 2022

13. Mygg- och fästingburna virus – Hur funkar de, har vi några sådana i Sverige och hur ser framtiden ut?

Lennart och Åke intervjuar doktoranden Janina Krambrich och forskaren Tove Hoffman om virus som överförs till oss människor via mygg eller fästingar. Vilka viktiga sjukdomar orsakar de, och var i världen finns de? Finns det alls några sådana virus i vårt kalla Sverige, eller finns de bara i tropikerna? Hur påverkar t.ex. klimatförändringar deras geografiska utbredning? Skulle nästa pandemi kunna orsakas av sådana virus?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822